Godt, hurtigt eller billigt?

Systemimplementeringen gennemføres oftest i et antal hovedfaser. Det er typisk analyse-, design-, konstruktions- og igangsætningsfaser. Hver fase indeholder en lang række aktiviteter, som skal gennemføres af virksomheden i tæt samarbejde med den valgte leverandør eller implementeringspartner. Om implementeringen bliver en succes, og om den kan gennemføres med et hensigtsmæssigt internt og eksternt ressourceforbrug, afhænger af mange parametre.

Der er mange strenge virksomheden kan spille på, men det er afgørende, at den fra starten lægger sig fast på sin implementeringsstrategi, som primært bør gå på, om virksomheden ønsker systemet implementeret:

  • ”Hurtigt”
  • ”Billigt”
  • ”Godt”

Ofte ønsker virksomhederne alle tre ting på én gang, men det er sjældent muligt at gennemføre mere end to af de tre strategier samtidigt. ”Hurtigt” indebærer, at virksomheden implementerer systemet inden for en relativt kort tidsperiode. Det er ofte seks til ni måneder - måske endda hurtigere. ”Billigt” indebærer, at der anvendes meget få eksterne ressourcer, og ”godt” indebærer, at det nye system tilfører forretningsmæssig værdi på en række områder.

Ønsker virksomheden implementeringen gennemført ”hurtigt og billigt”, er det ofte ensbetydende med en implementering, som ikke indeholder den nødvendige kvalitet, og som er meget teknisk fokuseret. Det tages ofte afsæt i eksisterende arbejdsprocesser, og virksomheden opnår derfor ikke de forretningsmæssige mål.

”Hurtigt og godt” indebærer, at virksomheden gennemfører projektet inden for en relativt begrænset tidsperiode. Til forskel fra ”hurtigt og billigt” køber man sig her til megen support igennem projektet. Det kan omfatte konsulenter, der kan lede projektet samt konsulenter, som har den nødvendige viden om applikationen og den relevante teknik. De sikrer både, at virksomheden får analyseret og designet systemet korrekt og efterfølgende konstrueret og testet det, så man er sikker på at gå i luften med et system, som opfylder virksomhedens behov.

Endelig er der de projekter, der gennemføres ”billigt og godt”. Her opnår virksomhederne de opstillede forretningsfordele og gennemfører i øvrigt projektet indenfor en hensigtsmæssig økonomisk ramme. Til gengæld går de ofte på kompromis med det tidsmæssige, og projektet kan i nogle tilfælde strække sig over flere år.

Der er naturligvis også eksempler på projekter, der er gennemført ”dårligt, langsomt og dyrt”. En virksomhed, som ønsker at være anonym, har implementeret en af de store ERP-løsninger over 2½ år. Virksomheden havde sat sig en lang række forretningsmæssige mål, men de er endnu ikke realiseret, så den forventede tilbagebetalingstid på cirka tre år er blevet væsentligt forlænget. Det samlede projekt har kostet godt 50 millioner kroner, hvoraf udgifter til implementering har udgjort over 40 millioner.