10 vigtige overvejelser ved Cloud kontrakter

Sammen med Cloud følger en lang række nye problemstillinger, man nødvendigvis må forholde sig til, når der skal indgås IT-kontrakter. SaaS løsninger (Software-as-a-Service) indebærer en langt større afhængighed af softwareleverandøren end on-premise løsninger.

Det er vigtigt at diskutere og afklare disse spørgsmål med leverandøren inden man lægger sit ERP-system eller andre forretningssystemer i skyen.

  1. Betalingsstart og up-front commitment – hvornår starter SaaS betaling og hvor mange licenser forpligter man sig til at leje?
  2. Bindingsperiode – er der en bindingsperiode på SaaS servicen og hvor lang er den?
  3. Regler for op- og nedskalering – hvad er betingelser for at øge eller reducere antallet af licenser?
  4. Prisregulering – hvordan reguleres prisen på softwaren over tid?
  5. SLA-niveauer – hvad er tilgængelighed, performance, responstider, mv. for SaaS servicen, og hvilke konsekvenser har manglende overholdelse?
  6. Persondatalovgivning – hvor ligger datacentre og er databehandleraftale acceptabel?
  7. Sikkerhed – hvilken sikkerhed tilbydes omkring tab af data?
  8. Vedligehold og opgraderinger – er der mulighed for at udskyde nye releases og i givet fald hvor længe?
  9. Exit betingelser og services – hvilke betingelser gælder for ophør af SaaS service og hvordan sikres det at man kan få sine data med?
  10. Long terms serviceforpligtelse – kan leverandøren stoppe SaaS servicen eller er der garantier for at denne opretholdes over tid?