Anskaffelse af forretningssystemer

Anskaffelse er for dig, der allerede har truffet en beslutning om anskaffelse af nye forretningssystemer til din virksomhed, men mangler at foretage valg af system og leverandør.

Brug lidt tid med mange leverandører og meget tid med få leverandører

 

Ofte er anskaffelsesprocessen et efterfølgende projekt til strategiprocessen. Det beror dog på, hvad strategiprocessen munder ud i.

Vi gennemfører anskaffelsesprocessen i samarbejde med projektleder, sponsor og nøglemedarbejdere fra din virksomhed.

Det er vores erfaring, at den gennemsnitlige anskaffelsesproces har en varighed på cirka tre måneder. Varigheden afhænger især af virksomhedens udbudsregler, virksomhedens forarbejde (om der f.eks. er gennemført en strategiproces på området) og den forretningsmæssige kompleksitet.

Anskaffelse af forretningssystemer har ændret karakter over de seneste fem år. I dag indgår færre detaljerede kravspecifikationer, flere leverandørdialoger, flere workshops og mindre papirarbejde. Der er med andre ord tale om en langt mere kvalitativ proces for alle parter. Vi hjælper dig med at vælge det rette system og den rette leverandør, og du undgår på den måde at bruge for meget tid og for mange penge på processen.

En anskaffelsesproces afdækker typisk:

  • Hvilke overordnede forretningsbehov, som din virksomhed skal have opfyldt (i nogle tilfælde er der brug for at gå lidt dybere i beskrivelserne – det gælder især, hvis virksomheden har nogle specialiteter, der er kritiske)
  • Hvilke kriterier, som er vigtige at vælge system og leverandør ud fra
  • Hvilke(t/n) system(er) og leverandør(er), som bedst opfylder din virksomheds behov
  • Hvor standard du kan få opfyldt dine behov, så du undgår unødige tilretninger eller add-ons
  • Opstilling af et uvildigt beslutningsgrundlag i forhold til valg af system og leverandør, som du kan præsentere for virksomhedens ledelse
  • Hvordan du får udarbejdet en fornuftig, balanceret kontrakt, hvor forarbejdet kan indgå, og hvor din virksomhed får en sikkerhed for, at økonomien ikke løber løbsk i projektet

Helt overordnet er det således formålet at få valgt system og leverandør – uden at skulle bruge for meget tid og for mange penge på processen.

For yderligere information kontakt:

Peter Ulka | +45 41 28 57 00 |  peter.ulka@hnco.dk

Torben Storgaard  | +45 24 63 01 67  |  torben.storgaard@hnco.dk