Healthcheck

Healthcheck er for Dig, som har behov for at foretage en hurtig helbredsvurdering af et eller flere af dine forretningssystemer. Lidt som at gå til lægen eller få foretaget et service på din bil.

Vi gennemfører typisk en mindre analyse og risikovurdering af en række forskellige væsentlige områder af de udvalgte forretningssystemer. Samtidig udpeger vi indsatsområder for at minimere de identificerede risici.

Der er som oftest tale om en afgrænset og hurtig analyse (op til en måned), hvor enkelte udvalgte nøglepersoner fra virksomheden indgår.

I et healthcheck indgår som oftest såvel strategiske, organisatoriske, applikationsmæssige og tekniske aspekter – herunder f.eks.:

  • I hvilken grad dine forretningssystemer understøtter de strategiske målsætninger, som virksomheden har
  • Om det er muligt at gennemføre de væsentligste forretningsprocesser med en nødvendig grad af it-understøttelse og effektivitet
  • Om din virksomheds applikationer understøtter forretningsbehovene i tilstrækkelig grad
  • Om din virksomhed har teknologi, som er (eller på vej til at blive) forældet, og som derfor kan udgøre en teknologisk risiko
  • Om der er mulige sikkerhedsrisici i anvendelsen af din virksomheds forretningssystemer
  • Om der er tilstrækkelig organisatorisk support i din virksomheds drift, udvikling og support af forretningssystemerne, hvad angår såvel interne som eksterne ressourcer

For yderligere information kontakt:

Peter Zeberg | +45 21 25 09 80 |  peter.zeberg@hnco.dk

Torben Storgaard  | +45 24 63 01 67  |  torben.storgaard@hnco.dk