Eksekvering

Eksekvering er for Dig, som enten er eller skal i gang med selve implementeringsprojektet.

Hellere det næstbedste system godt implementeret end det bedste system dårligt implementeret.

I eksekveringsprocessen indgår vi i et integreret hele med såvel dine som leverandørens ressourcer. Som bindeled mellem parterne sikrer vi, at I kommunikerer i samme sprog og på den måde undgår manglende forventningsafstemning og uoverensstemmelser.

Vores involvering i eksekveringsprocessen afhænger af projektomfang og projektmetode samt din virksomheds egne ressourcer, erfaringer og risikoprofil. Selvom der ikke er en one-size-fits-all, er det centralt for os at sikre, at du kommer sikkert i mål til tiden og inden for budgettet.

De opgaver, vi varetager i eksekveringsprocessen, kan være:

 • Projektledelse af hele projektet samt af din virksomheds egne ressourcer
 • Kontraktstyring i forhold til leverandørens leverancer
 • Tilsvarende sikring af, at dine medarbejdere leverer det, som er aftalt
 • Sikring af, at projektets omfang ikke kører ud ad en tangent
 • Ledelse af dine forandringsaktiviteter
 • Kvalitetssikring af såvel leverandørens som af din virksomheds leverancer (eventuelt med fokus på rapportering af kvalitet)
 • Sikring af, at din ledelse er tilstrækkelig involveret i projektet
 • Risikostyring af projektet
 • Deltagelse i væsentlige mødefora – herunder f.eks. styregruppemøder og vigtige projektmøder
 • Support til dine projektdeltagere
 • Motivation af diverse projektdeltagere
 • Sikring af, at din virksomhed realiserer business casen
 • Overdragelse til support internt såvel som eksternt – herunder etablering af aftalegrundlag med supportleverandøren
 • Etablering af struktur for governance – herunder sikring af at forretningssystemet løbende videreudvikles i forhold til din virksomheds situation og krav

For yderligere information kontakt:

Peter Zeberg | +45 21 25 09 80 |  peter.zeberg@hnco.dk

Torben Storgaard  | +45 24 63 01 67  |  torben.storgaard@hnco.dk