Strategi

Strategi er for dig, der har behov for indledende strategiske og ledelsesmæssige afklaringer omkring din virksomheds forretningssystemer.

Der er ikke en one-size fits all for strategiprocesser da behov og udgangspunkt er forskellige

Vi gennemfører strategiprocessen i samarbejde med de relevante ledelsesrepræsentanter i virksomheden og rapporterer resultatet direkte til ledelse og bestyrelse.

Vi lægger vægt på, at du og din virksomhed får det bedst mulige output af strategiprocessen. Derfor indhenter vi altid inspiration fra vores netværk i form af mulige leverandører og andre lignende virksomheder, som har været tilsvarende processer igennem.

I løbet af de sidste 20 år har vi gennemført mere end 200 forskellige strategiprocesser, og vores erfaring er, at de typisk har en varighed på cirka tre måneder. I nogle tilfælde er det også en mulighed, at de udgør en eller flere strategiworkshops med ledelse og bestyrelse.

Der er ikke en one-size-fits-all for strategiprocesser, da behov og udgangspunkt er forskellige. Uanset hvad sikrer vi, at du og din virksomhed får svar på de spørgsmål, som knytter sig til opstarten af et forretningssystemprojekt.

En strategiproces afdækker typisk:

 • Forhold i din virksomheds forretningsstrategi og overordnede planer for forretningsudvikling, som har betydning for valg af strategi på forretningssystemområdet
 • Det overordnede procesomfang af projektet og fremtidigt system – herunder eventuelt de væsentligste forretningsbehov
 • Mål for projektet – herunder hvilke forretningspotentialer du bør stræbe efter og måle succesen af projektet på
 • Vurdering af potentialer, som skal nås med det initiale projekt samt efterfølgende drift/vedligehold/videreudvikling – faseopdelt gevinstrealisering
 • Intern organisering (governance) og ressourcer omkring forretningssystemet med henblik på realisering af de efterstræbte gevinster
 • Hvad projektet vil løbe op i på udviklings- og driftssiden, samt hvad det vil kræve af interne ressourcer at realisere
 • Hvilke systemstrategier, som vil være bedst for din virksomhed – f.eks. ERP vs. Best-of-Breed
 • Om der er eksisterende systemer, som egner sig til at køre videre med og dermed ikke udskifte
 • Projektets realistiske tidsplan
 • Om der er tilstrækkelig ledelses- og brugermæssig forankring i din virksomhed
 • Om der er nødvendige og relevante ressourcer i virksomheden til at indgå i arbejdet
 • Hvilke konkrete systemer og leverandører, som det giver mening at arbejde med

For yderligere information kontakt:

Herbert Nathan  | +45 40 35 55 50 |  herbert.nathan@hnco.dk

Torben Storgaard  | +45 24 63 01 67  |  torben.storgaard@hnco.dk