Nye forretningssystemer
- hvorfor egentligt?

Årsagerne til at vælge nyt ERP-system har ikke ændret sig over de senere år. De fire mest udbredte årsager er fortsat:

  • Erstatning for forældet teknologi / opgradering
  • Effektivisering af forretningsprocesser
  • Forbedret datagrundlag
  • Implementering af en standardiseret model

At de første tre årsager angives af flest virksomheder er ikke overraskende, men det er interessant at konstatere, at ønsket om at implementere en standardiseret model på tværs af forretningsenheder bliver mere og mere fremherskende. At mange ønsker at udskifte sit ERP-system i forbindelse med en kommende og krævende opgradering skyldes i mange tilfælde implementeringer, der indeholder for mange systemtilretninger og for få procestilpasninger.

De væsentligste begrundelser for, hvorfor virksomhederne vælger at implementere et nyt ERP-system, kan opdeles i to hovedgrupper:

  • Forretningsmæssige årsager hvor virksomheden ønsker at effektivisere forretningsprocesserne og skabe forbedret styringsinformation.
  • Teknologiske årsager, hvor det nye system skal erstatte en række forældede og ofte egenudviklede løsninger, som ikke længere understøtter forretningen tilstrækkeligt, og som mangler skalerbarheden til at følge med virksomhedens vækst.

De to grupper er dog tæt forbundet, for grundlæggende handler det jo om systemet og løsningens evne til at understøtte virksomhedens forretning og strategi, således at virksomhedens visioner og mål kan realiseres. Det kan således undre, at kun få anser implementering af et ERP-system som en sikring af virksomhedens strategiske positionering. For godt nok vil et ERP-system normalt ikke være en del af selve strategien, men vi vil tillade os at påstå, at en virksomheds ERP-system ofte vil være en væsentlig forudsætning for, at strategien kan gennemføres.

Virksomhedens ERP-system vil ofte vil være en væsentlig forudsætning for, at virksomhedens strategi kan realiseres!